GDPR kurzy sushi

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto souhlas SUSHI RÁJ s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 07294344 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení .........................................
 • e-mail ...........................................................
 • telefonní číslo .............................................

 

 1. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem: Kontaktování klientky/klienta za účelem organizace kurzů nebo informací o pořádaných akcích či produktech. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce: SUSHI RÁJ s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, email: info@sushiraj.cz
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 4. Účetní: Petra Sedláková, DiS.,Dvorská 82, 678 01 Blansko 
 5. Případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlas udělen dne: ................................

 

Podpis:                     ................................

 

 

 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické nebo video dokumentace

 

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení: …………………………… Rok narození: ……………………....

Trvalé bydliště:………………………………………Email:…………………………

souhlasím s pořízením fotografické nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených.

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:

Zveřejnění fotografií na facebooku společnosti Sushi Ráj, případně na webových stránkách Sushi Ráj s.r.o. a odeslání fotografií na moji emailovou adresu (výše uvedenou)

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů společnosti Sushi Ráj s.r.o.:

Sushi Ráj s.r.o. je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánůčinných v trestním řízení.

Sushi Ráj s.r.o. je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se Sushi Ráj s.r.o. na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Sushi Ráj s.r.o. zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

 • o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
 • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
 • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu                   

                                    SUSHI RÁJ s.r.o., Nové sady 988/2, 60200, Brno

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

 

 

V ……………… dne ……………                            Podpis…………………